52. Dokumentbunke til Bodøsaken.
Stortingsarkivet, bilag 9 til Stortingets ekstraktprotokoll for 1821 og bilag 17 til Odelstingets ekstraktprotokoll for 1827.

Velkommen til Stortingets nettutstilling

I 1905 besluttet et enstemmig storting at unionen med Sverige var oppløst. Stortinget markerte hundreårsminnet for begivenheten med en utstilling i Historisk sal i Stortingsbygningen fra 7. juni til 30. september 2005. For å nå flere enn de som kunne besøke utstillingen, er det laget en versjon på internett.

Denne nettutstillingen inneholder 29 historier som forteller hvordan Norge kom inn i unionen i 1814, hvordan de 90 år i unionen forløp og hvordan Norge kom ut av unionen i 1905.

Du kan fordype deg i historiske dokumenter, bilder av sentrale personer og viktige steder, og bevarte gjenstander som håndgripelige minner om det som skjedde. Mange av dokumentene er transkribert.

Denne siden er utarbeidet i samarbeid med STK Finans - en online tilbyder av forbrukslån, refinansiering og andre typer finansieringer.

Forside | Om utstillingen | Register | Oversiktsartikkel