"> 2019 – Stortinget 1905

År: 2019

Den politiske situasjonen i Norge i starten av 1900 tallet var rimelig kaotisk, unionsoppløsningen hadde sine problemer også. Norges økonomi var ikke på det beste og mye måtte gjøres innen…

Dette er et fort med en meget spesiell historie, og selv om fortet kan virke lite og ufarlig – så var faktisk Urskog fort i Aurskog-Høland sentralt i forhandlingene med…

Det skjedde veldig mye i Norge da unionsoppløsningen endelig var ett faktum, sammensetningen av regjering og stortinget og stadig arbeid med nye lover og regler. Forhandlingene med Sverige fortsatte også…

Politikk er ikke enkelt og forstå seg på, endringer og nye retningslinjer kommer stadig så man vet ikke egentlig hva som foregår mange ganger.

Det har vært store endringer i den Norske politikken og i Stortinget siden grunnloven ble erklært i 1814. Før den tid var det ingen politiske partier i Norge, faktisk så…

Det har skjedd mye innen politikken her i landet siden grunnlovsteksten lå klar i 1814. Partier har hele tiden skiftet på og være den makteliten som skal sørge for at…

Våre politikere både på stortinget og i regjeringen trenger jo faste lokaler for å utøve jobben sin. Stortings bygget sto klart etter mange års planlegging i 1866, mens regjeringsbyggets første…

For folk flest virker politikk forvirrende i mange sammenhenger. Det blir lovet mange ulike ting under valgkampene, men lite eller ingenting eller svært få av disse lovnadene fullfører dem. Men…