Forfatter: Helene

Norges historie har blitt påvirket til en ekstraordinær grad av terrenget og klimaet i regionen. Omtrent 10 000 F.Kr. etter mye av innlandsisen var forsvunnet kunne de tidligste innbyggerne migrere…

Endringene innen politikken har vært stor gjennom tiden. Det var kun menn som satt i regjering og storting rundt omkring i verden, og kvinnene kunne ikke påvirke hva som skjedde…

Politikk har gjennom alle tider dreid seg om intriger og maktposisjoner. Og dette er ikke lett for den vanlige mann og kvinne å forstå hva som egentlig foregår i regjering…

I Norge har vi parlamentarisme, et styresett som skal hindre at regjeringen får for mye makt. Johan Sverdrup regnes for parlamentarismens far, og var viktig for innføringen av parlamentarisme i…

Ansvaretvåre politikere har er og ivareta landet og folkets interesser og gjøre detbest mulige ut av landets interesser. Dette gjelder både i freds tid og isituasjoner med konflikter med andre…

Politikereer jo folkevalgte mennesker som skal representere flertallet i befolkningen.Men det er ikke ofte at de beslutninger, avtaler og vedtak de gjør faller i godjord hos befolkningen. Intrigene og maktkampen…

Politikkog det politiske spillet rundt dette temaet er et yndet samtale emne blantveldig mange mennesker. Intrigene og de små klikkene innen politikken kan gjøremere skade enn nytte for seg når…