Kategori: Historie

Krigsårene

Ansvaretvåre politikere har er og ivareta landet og folkets interesser og gjøre detbest mulige ut av landets interesser. Dette gjelder både i freds tid og isituasjoner med konflikter med andre…

Christian Michelsen

Politikereer jo folkevalgte mennesker som skal representere flertallet i befolkningen.Men det er ikke ofte at de beslutninger, avtaler og vedtak de gjør faller i godjord hos befolkningen. Intrigene og maktkampen…

Mer rundt Unionsoppløsningen

Politikkog det politiske spillet rundt dette temaet er et yndet samtale emne blantveldig mange mennesker. Intrigene og de små klikkene innen politikken kan gjøremere skade enn nytte for seg når…