oktober 2020

Da coronaviruset brøt ut i begynnelsen av 2020 oppstod det mye usikkerhet over hvilke tiltak som skulle gjennomføres, hvilke støtteordninger som måtte innføres, og hvilke konsekvenser dette ville ha for både privatliv og arbeidslivet fremover. Allerede da WHO erklærte Covid-19 som en folkehelsekrise var regjeringen på alerten og fulgte nøye med på situasjonen, ingen tiltak…

Les mer Politikk i Norge under Covid-19