Forfatter: Helene

Da coronaviruset brøt ut i begynnelsen av 2020 oppstod det mye usikkerhet over hvilke tiltak som skulle gjennomføres, hvilke støtteordninger som måtte innføres, og hvilke konsekvenser dette ville ha for både privatliv og arbeidslivet fremover. Allerede da WHO erklærte Covid-19 som en folkehelsekrise var regjeringen på alerten og fulgte nøye med på situasjonen, ingen tiltak…

Les mer Politikk i Norge under Covid-19

Dette er et fort med en meget spesiell historie, og selv om fortet kan virke lite og ufarlig – så var faktisk Urskog fort i Aurskog-Høland sentralt i forhandlingene med svenskene. Vi skal bli godt kjent med Urskog fort i denne artikkelen, fra tiden rundt 1905 og helt frem til vår egen tid. Selv har…

Les mer Urskog fort i Aurskog-Høland

Det skjedde veldig mye i Norge da unionsoppløsningen endelig var ett faktum, sammensetningen av regjering og stortinget og stadig arbeid med nye lover og regler. Forhandlingene med Sverige fortsatte også etter at oppløsningen var ett faktum, Norsk forsoningspolitikk kaltes det. Det var en god del politisk konflink og uroligheter i både de Norske og de…

Les mer Etter unionsoppløsningen

Politikk er ikke enkelt og forstå seg på, endringer og nye retningslinjer kommer stadig så man vet ikke egentlig hva som foregår mange ganger.

Les mer Politikk

Det har vært store endringer i den Norske politikken og i Stortinget siden grunnloven ble erklært i 1814. Før den tid var det ingen politiske partier i Norge, faktisk så tok det enda 70 år før en endring i grunnloven at de da ble nevnt der. De to første partiene som ble stiftet da i…

Les mer Partiene