Den første verdenskrig

Politikk har gjennom alle tider dreid seg om intriger og maktposisjoner. Og dette er ikke lett for den vanlige mann og kvinne å forstå hva som egentlig foregår i regjering og storting.

Man velger jo sine kandidater under valgene, men resultatet har blitt en merkelig «suppeblanding» av forskjellige småpartier som egentlig styrer landet. Det merkelige er jo at disse små partiene med minimal oppslutning har så mye makt innen regjeringen. Det var nok litt enklere før da det ikke var så mange partier, men intrigene og maktkampen foregikk da også.

Gunnar Knudsen

Det var Gunnar Knudsen som var statsminister i Norge under hele perioden under den første verdenskrig. Det var jo ikke mere en ni år siden landet hadde blitt selvstendig, så ble det nye problemer og utfordringer utenifra igjen.Norge erklærte seg nøytrale i disse årene, man hadde jo ikke kommet i gang med noe særlig utenriks politikk enda og man anså at det var den beste løsningen. Knudsen var i fra Arendal og var en industribygger, skipsreder, ingeniør og politiker som var statsminister i landet to ganger.Hans politiske karriere startet da han ble valgt inn i Stortinget i 1891 som medlem av Venstre og var med i de forskjellige regjeringene i årene fremover. Hans første statsminister jobb var i perioden 1908 til 1910 og hans andre periode var i fra 1913 til 1920. Det var viktig for Norge på den tiden og holde seg nøytrale, det gjaldt også den Nordsjøtraktaten som jo gjaldt landets interesser. Men det kunne gått ille da Engelskmennene sendte en kraftig advarsel til Tyskland som igjen medførte at den Tyske høysjøflåten dro innover i de Norske fjordene. Norge kunne komme i en vanskelig situasjon om krigen hadde brutt ut når disse båtene var i Norske fare vann. Nøytraliteten ville blitt krenket og man startet med og gjøre forberedelser for nettopp dette. Verneplikten ble utvidet og det ble bestemt at man skulle bygge flere panserskip. Det gikk heldigvis bra denne gangen, Norge fikk beholde sin nøytralitet sammen med Danmark og Sverige. Men det utløste panikk bland folk flest da krigen brøt ut, man startet og hamstre samt at man vekslet inn penger i gull for og sikre seg sine verdier. Handelen med utlandet hadde vert en veldig viktig del av tiden etter unionsoppløsningen, men nå ble det innført utførselsforbud mot forskjellige varer for og sikre innbyggerne det de trengte. Det ble også innført en provianterings kommisjon som skulle holde orden på matforsyningene i landet samt sette en maks pris på varene. Det var for og holde prisene på ett nivå som alle kunne ha råd til, men det ble skrotet etter at panikken hadde roet seg etter noen måneder.

Krigsårene

Krigsårene

Det ble problemer for Norges nøytralitet etterhvert, for de handlet jo med begge parter i konflikten.Dette førte til at Norge ble avhengig av handelen med vestmaktene som hadde strenge krav til avtalene med landet. Dette skadet jo selvfølgelig Norges forhold til Tyskland, men man hadde ikke mange valg ut ifra situasjonen der og da.