Hele Norges historie – kort fortalt

Norges historie har blitt påvirket til en ekstraordinær grad av terrenget og klimaet i regionen. Omtrent 10 000 F.Kr. etter mye av innlandsisen var forsvunnet kunne de tidligste innbyggerne migrere nordover inn i territoriet som nå er Norge. De reiste jevnt nordover langs kystområdene, varmet opp av Golfstrømmen, hvor livet var mer utholdelig. For å overleve fisket og jaktet de på reinsdyr og andre byttedyr.

Landbruk

Mellom 5 000 F.Kr. og 4 000 F.Kr. oppsto de tidligste landbruks bosetningene rundt Oslofjorden. Gradvis, mellom 1500 F.Kr. og 500 F.Kr. spredte disse jordbruks bosetningene seg til de sørlige områdene av Norge, mens innbyggerne i nordområdene fortsatte å jakte og fiske.

Den neolittiske perioden

Den neolittiske perioden startet 4000 F.Kr. Migrasjonsperioden førte til at den første høvdingen tok kontroll og det første forsvaret ble laget. Fra de siste ti årene av det 8. århundre begynte nordmenn å ekspandere over havet til de britiske øyene og senere Island og Grønland.

Kristningen av Norge

viking

Under viking tiden ble landet samlet til et rike. Kristningen av Norge fant sted i løpet av det 11. århundre og Nidaros ble et bispedømme. Befolkningen ekspanderte raskt frem til 1349 (Oslo: 3 000; Bergen: 7 000; Trondheim: 4000), da det ble halvert av Svartedøden og påfølgende sykdommer. Bergen ble den viktigste handelshavnen, styrt av Hansaforbundet.

Norge i union

Norge gikk inn i den såkalte Kalmar unionen med Danmark og Sverige i 1397. Etter at Sverige forlot unionen i 1523 ble Norge en del av det vi i dag kaller Danmark-Norge, men som på den tiden var kjent som kun Danmark. Reformasjonen ble innført i 1537 og et absolutt monarki ble innført i 1661. I 1814, etter å ha vært på den tapende siden av Napoleonskrigene med Danmark, ble Norge gitt bort til kongen av Sverige ved traktaten i Kiel, men Norge hadde et ess i ermet og brukte sin nylige vedtatte grunnlov til å erklære sin uavhengighet. Imidlertid anerkjente ingen utenlandske makter den norske uavhengigheten, men støttet det svenske kravet på Norge i samsvar med traktaten i Kiel. Etter en kort krig med Sverige som kun varte i 14 dager, sluttet landene fred og møttes i Moss, der Norge aksepterte en personlig forening med Sverige, og beholdt sin grunnlov, Stortinget og separate institusjoner, med unntak av utenrikstjenesten. Unionen ble formelt etablert etter at det ekstraordinære Stortinget vedtok de nødvendige endringene i Grunnloven og valgte Karl XIII av Sverige som konge av Norge den 4. november, 1814.

Industrialisering

Industrialiseringen startet på 1840-tallet og fra 1860 var det stor utvandring til Nord-Amerika. I 1884 utnevnte kongen Johan Sverdrup til statsminister og etablerte dermed parlamentarismen. Unionen med Sverige ble oppløst i 1905. Fra 1880-tallet til 1920-tallet gjennomførte nordmenn som Roald Amundsen og Fridtjof Nansen en rekke viktige polarekspedisjoner. Shipping og vannkraft var viktige inntektskilder for landet. De følgende ti årene besto av en varierende økonomi og fremveksten av arbeiderbevegelsen. Tyskland okkuperte Norge mellom 1940 og 1945 under andre verdenskrig, hvoretter Norge ble medlem av NATO og gjennomgikk en periode med rekonstruksjon under offentlig planlegging.

Olje eventyret

Olje ble oppdaget i 1969 og innen 1995 var Norge blitt verdens nest største eksportør. Dette resulterte i en betydelig forbedring av Norges økonomi. Fra 1980-tallet startet Norge dereguleringen av mange sektorer og opplevde en bankkrise. Norge er i dag et av verdens mest velstående land; Olje- og gassproduksjon utgjør omtrent 20 prosent av økonomien. Norge har reinvestert sine oljeinntekter i det mange kjenner som Oljefondet og eier i dag verdens største fond.

Konklusjon

Norge har vært gjennom mye forskjellig. Norge har vært en i union med både Danmark og Sverige, og klart å bygge en velstående selvstendig nasjon med litt hjelp fra oljepenger og gode muligheter for vannkraft, fiske og shipping. Hvem vet hva fremtiden vil bringe?