Hvorfor Virker Et Demokrati

Hvorfor Virker Et Demokrati
Hvorfor Virker Et Demokrati

Vi har i den siste tiden hørt mye om The Tempel of Democracy og viktigheten av det demokratiske samfunnet. Hvor viktig det er at vi drar til stemmeurnene og ilegger våre valg. At vi stort sett er lydige og gjør slik som myndighetene forventer av oss. Det er likevel ikke langt fra demokrati til oppgjør med styresmaktene. For da Capitol Hill ble angrepet ved overføringen av makt i USA, startet også hylekoret i media. Vi skal ikke ta en subjektiv vinkling av denne artikkelen, men heller se på hva demokrati er og hvorfor det fungerer så godt.

Hva står demokratiet for?

Ofte tenker vi at demokratiet er en folkestyrt stat. Og på mange måter er det det, fordi vi kan stemme på en ideologi som partiene står for, samt at vi får muligheten til å lese deres partiprogram. Her forteller de om viktige saker, deres politikere og fremtidsrettet politikk. Ankepunktet med disse partiprogrammene er vel at de egentlig er ganske like, kun formulert med andre ord og vendinger. Men det er ellers svært lite du og jeg kan påvirke når det gjelder hvordan fremtiden blir. For sakene bestemmes og redegjøres for i det politiske miljøet kalt stortinget. Det som er bra her, er at partene har alle mulighet til å påvirke, og en sak blir aldri avgjort uten et enstemmig flertall.

Det som er litt rart ved valg, er at mange som tror de forstår seg på eller mener de har peiling, mener at man ikke kan stemme på parti man liker, men heller skal stemme strategisk. Det er ofte her konspirasjonsteorier og misnøye oppstår. For det betyr jo i prinsippet at det bare fins to fronter, som regel styrt av Arbeiderpartiet på den rødgrønne siden, og Høyre på den blå siden. Det er litt synd at det er slik, fordi da vil færre engasjere seg i politikk.

Hvorfor virker det norske demokratiet?

Hvorfor virker det norske demokratiet?

Jeg tror den største grunnen til at demokratiet fungerer godt er at vi har denne fordelingen av makt i Norge. Selv om et parti har vunnet valget, så vil opposisjonen alltid ha en finger med i spillet. Regjeringsmakten kan ikke overstyre et vedtak uten videre. En annen grunn til at jeg tror demokratiet fungerer er fordi vi i et land som Norge har vært heldig med å ha sysselsetting nok. De fleste som vokser opp vil kunne få en rolle i samfunnet, enten de blir butikksjefer eller jobber i helsesektoren. Vi har mange ressurser å ta av og derfor kan vi holde folk i arbeid, slik at de på en måte kan forme sine egne liv uten altfor mye påvirkning utenfra.

Så hvordan går det når ting som stadig økende skjevfordeling, pandemier, masseoppsigelser, salg av norsk eiendom til utlandet, omstrukturering også videre tar mer og mer over? Vel, kanskje demokratiet sitter så sterkt i oss at vi likevel har tiltro til dem som sitter med makten? Kanskje vi fortsatt tenker at de vil fikse biffen for oss og at regningene vil bli betalt?