Partiene

Det har vært store endringer i den Norske politikken og i Stortinget siden grunnloven ble erklært i 1814. Før den tid var det ingen politiske partier i Norge, faktisk så tok det enda 70 år før en endring i grunnloven at de da ble nevnt der. De to første partiene som ble stiftet da i 1884 var det Høyre og Venstre som skulle spille en stor rolle innen den Norske politikken.

Starten

Selv om det hadde vært mye snakk om politiske partier ble det ikke mere en noen grupperinger som hadde samlet seg og diskuterte temaet. Det var da grupperinger av bønder, embetsmenn og vanlige borgere som hadde en ganske lik innstilling angående ønsker og behov. Det var kongen og embetsmennene som på den tiden hadde full styring på Norges politikk og de var ganske uavhengige av Stortinget på den tiden. Men dette har jo heldigvis endret seg, mener de fleste i dag. Det var partiet Venstre som ønsket at flere i samfunnet skulle få stemmerett, også de i lavere samfunnslagene. På slutten av 1880 tallet tok så arbeiderne og dannet sitt eget parti da de følte at de ikke ble hørt. Det Forenede Norske Arbeiderpartiet ble det da først kaldt.

Partiet fikk sin første representant inn på Stortinget i 1903 og har siden den gangen vokst sakte men sikkert og har fått stor innflytelse både innen regjering og Storting gjennom årene.

Venstre

Venstre

Venstre gikk igjennom flere delinger, Moderate Venstre brøt ut og dannet ett eget parti og hadde representanter ved Stortinget i perioden 1888 til 1916. Da gikk den fløyen av venstresiden inn i Høyre.Venstre siden ble splittet igjen og en gruppe av dem startet partiet De Forenede Norske Arbeidersamfund og fikk inn representanter på stortinget i 1906. De gikk inn i Venstre igjen i 1940. Enda en gruppe trakk seg ut av Venstre i starten på 1900 tallet, Frisinnede Venstre kaldt de seg. De hadde ett godt samarbeid med Høyre og hadde representanter på Stortinget mellom 1909 og 1936.Denne fløyen gikk da sakte men sikkert inn i Høyre. De hadde også den første kvinnen inn på stortinget, det var Anna Rognstad som sørget for det.

Det skjedde flere endringer i Venstre på 70 tallet, de ble delt i to fordi det var stor uenighet angående EF. Men tross uenighetene gikk de sammen igjen etter rundt 16 år.

De nyere partiene

De andre partiene har kommet til etter denne tiden, Bondepartiet ble stiftet i 1920, Kristelig Folkeparti i 1933, Sosialistisk Folkeparti i 1961, Andres Langes Parti i 1973, Arbeidernes Kommunistparti i 1977, Rød Valgallianse i 1991. Kystpartiet og Miljøpartiet De Grønne. Stadig er det nye partier som dukker opp, utbrytere av de allerede eksisterende partier. Det er da stor kamp om velgerne for og kunne få inn noen representanter inn på Stortinget for at de da kan påvirke utfallet for de politiske vedtakene som tas. Med alle disse små partiene som stadig dukker opp er det ikke lett for velgerne og holde seg orientert om hva de egentlig gjøre innen det politiske bildet. Valgløfter henger jo som vi alle vet ikke på greip.