Politikk i Norge under Covid-19

Da coronaviruset brøt ut i begynnelsen av 2020 oppstod det mye usikkerhet over hvilke tiltak som skulle gjennomføres, hvilke støtteordninger som måtte innføres, og hvilke konsekvenser dette ville ha for både privatliv og arbeidslivet fremover. Allerede da WHO erklærte Covid-19 som en folkehelsekrise var regjeringen på alerten og fulgte nøye med på situasjonen, ingen tiltak ble da iverksatt, men anbefalingen gikk ut med å være oppmerksomme på eventuelle symptomer og å være nøye med håndvask.

De første tiltakene

Dagen etter blir korona merket som en meldepliktig sykdom, og et par uker etter velger Norge å støtte opp om den globale responsen og donerer betydelige beløper til vaksineutvikling gjennom CEPI. I starten av mars begynner frykten for sykdommen å spre seg, og regjeringen endrer fraværsgrensen for skoleelever slik at de ikke trenger å oppsøke fastlege om de har fravær av helsegrunner. De neste ukene består av hyppige oppdateringer fra regjeringen. Tiltak som endring i permitteringsregler, endring i innreise- og utreisebestemmelsene, og loven om erstatningsansvar for arrangementer fravikes.

12. mars blir en historisk dag da de mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid trer i kraft; landet skal stenges ned. Helsedirektør Bjørn Guldvog sier «I den situasjonen vi er i nå, skal vi ikke ta på hverandre, vi skal ta vare på hverandre» den dagen alle norske skoler og barnehager stenger ned, arrangementer blir stoppet, utenlandsreiser blir nektet og alle mulige arbeidere blir sendt på hjemmekontor. Det presiseres at kritiske samfunnsfunksjoner som forsvar, helse og omsorg, redningstjeneste og kraftforsyning m.fl. skal unnvike tiltakene for å kunne opprettholde beredskap. Kultur- og idrettsarrangementer forbys, serveringssteder kan kun holde åpent om de kan legge til rette for at besøkende kan holde 1 meters avstand og servicesteder som treningssentre, frisører, hudpleie og liknende blir stengt ned.

Dagligvaren

De neste ukene presiseres det kraftig at det vil ikke blir lav forsyning av mat, men folket er redde og har startet å hamstre mat. Butikkhyllene er tomme for det meste av tørrvarer som hermetikk, pasta, mel og gjær. Samtidig er det stor bekymring for de ansatte i dagligvaren, både fordi det er ekstrem pågang i butikkene, og fordi det var vanskelig å opprettholde smittevern. Regjeringen kommer da med retningslinjer for dagligvarebransjen som skal sikre de ansatte og kundene i butikkene rundt om i landet.

Nedtrappingen

Nedtrappingen

Tiltakene i landet begynner nedtrappingen i mai, blant annet med at arrangementer med opptil 20 personer blir tillatt, og den anbefalte avstanden mellom folk blir satt ned fra 2 til 1 meter. Det varsles at dersom utviklingen av smitte i Norge fortsetter å synke slik den har gjort vil det åpnes for arrangementer med opptil 200 personer innen 15.juni. Gatene som har vært tomme i lang tid begynner å fylles opp med folk igjen, man tør endelig å bytte ut Facetime med å møte folk igjen, og det blir tillatt å gjenåpne treningssentre, badeland og svømmehaller så lenge smitteverntiltak kan gjennomføres. Vi er på ingen måte tilbake til normalen pr 1.juli 2020, og det spås at både bedrifter og frivillige organisasjoner vil slite med økonomiske konsekvenser i lang tid fremover.