Regjerings bygget

Våre politikere både på stortinget og i regjeringen trenger jo faste lokaler for å utøve jobben sin. Stortings bygget sto klart etter mange års planlegging i 1866, mens regjeringsbyggets første del sto ferdig i 1906.

Det har blitt mye utbygging og utvidelse av regjeringens bygninger gjennom årene, hvor den siste delen ble ferdigstilt for bare syv år siden. Det trengs jo flere kontorer etter hvert som regjeringen utvides stadig med nye stillinger.

Starten

Starten

For å kunne jobbe effektivt opp mot Stortingets beslutninger og de vanlige prosessene som foregår innen politikken trengte da også regjeringen egne faste lokaler.Det ble da tomten til det som tidligere var Rikshospitalet sine lokaler ble ledige at man besluttet å benytte disse til regjerings kontorer. Etter ett par år i disse lokalene ble det så besluttet å bruke hele tomten som tidligere hadde ligget under Rikshospitalet til regjerings bygg. De første som flyttet inn var Justis departementet etterfulgt av Finans departementet. Tomten har en beliggenhet som er ganske nære Stortingets, det tar vel bare noen få minutter og spasere mellom disse byggene. Området ble i fra gammelt av kaldt Empirekvartalet og huset først ett militær hospital før så Rikshospitalet ble etablert der i midten av 1820 tallet. Da hadde man allerede utvidet bygg massen i fra en trebygning med tre nye mur bygg på tomten.

Utvidelser

Utvidelser

Både Stortinget og regjerings medlemmenes stadige økning i antall trengte man jo mere plass og det ble så stadig oppført nye bygg for å kunne ta imot disse politikerne.Den så mye omtalte høyblokken eller H blokka som den også kalles sto ferdigstilt i slutten av 50 tallet og hadde da 18 etasjer. Det var mange delte meninger om bygget når det var ferdigstilt, mange mente at det var det styggeste bygget som var i Oslo. Ikke så rart kanskje, det var jo bare en firkanta mørk kloss som ruvet midt i byen.Den neste utvidelsen ble Y blokka, den var på bare syv etasjer men hadde større brutto areal enn høyblokka. Den sto ferdig omtrent ti år etter høyblokka.Etter nesten ti år til trengte man igjen større plass og flere kontorplasser, da ble S blokka satt opp. Den sto ferdig i slutten av 70 tallet og erstattet den tidligere politistasjonen som lå i Møllergata 19. Regjeringsbygg R 4 ble det neste bygget som ble satt opp, det lå rett ved siden av S blokka og hadde adressen Møllergata 17 og sto ferdig på slutten av 80 tallet. R 5 ble så det neste bygget, det sto ferdig i midten av 90 tallet. Det har adresse i Akersgata og ruver 11 etasjer over gateplan. Grubbegata 1 er en gammel bygning, den er i fra 1940 tallet og var til å begynne med Oslo byrett sine lokaler. Bygget ble så totalrenovert i på slutten av 90 tallet hvor så Fiskeri og Kyst departementet flyttet inn der.

Den siste på lista så langt er R 6 som sto ferdig i 2012. Men det blir nok flere bygg etter hvert. Mye på grunn av terrorangrepet som gjorde store skader på flere av bygningene så de må rives.