Stortingets historie

Norsk politikk er vel egentlig ikke så gammelt om man sammenlikner med mange andre land.

Vi har jo vært under ledelse av både Danmark og Sverige i mange år. Det var ikke før i 1905 att Norge ble ett selvstendig land, det skjedde når unionen med Sverige opphørte. Det tok da så omtrent ni år før den nye Norske grunnloven forelå, og den ble da klar 17. mai i 1914 som du sikkert kan fra historietimene på skolen. Da var meningen at Stortinget skulle være på den ene siden, og Kongen med regjeringen skulle være på andre siden som to separate statsmakter.

Turbulent start

Turbulent start

Starten for Norges selvstendighet ble ikke så enkel som noen håpet, den Svenske kongen var ikke blid på det som hadde foregått under forhandlingene av den nye grunnloven.Bare ett par måneder senere erklærte han krig mot Norge, men den varte heldigvis ikke lenge. Det gikk knapt tre uker før Mossekonvensjonen ble underskrevet og det ble våpenhvile en stund. Problemene som var de største var de avtaler og konvensjoner som forelå mellom Norge og Sverige allerede. Dette skapte en god del hodebry for Stortinget. Det ble så stemt frem at utvelgelsen av ny konge skulle vente til at en ny grunnlov skulle forhandles frem. Noe som igjen var imot de Svenske konvensjonene, for da kunne ikke deres konge påvirke de Norske lovenes utforming. Stortinget startet så forberedelser om muligheten til å forsvare landet om det skulle føre til videre væpnet konflikt. Det var ikke mye å skryte av militært mannskap eller utstyr i landet på den tiden og man innså at det hadde vert nyttes løst og ta opp kampen mot Svenskene sine styrker.Under avstemningen om endringer i grunnlover ble resultatet, med et stort flertall, at den ikke skulle endres på noen punkter. Dette gjorde ikke forhandlingene med de Svenske representantene noe lettere. Krav på krav de kom med ble blankt avvist av de Norske representantene.

Forhandlingene

Sverige foreslo av stortinget skulle så samles hvert femte år for at han så skulle velge ut Stortings presidenten. Begge disse forslagene ble fort avvist. Det ble som den opprinnelige grunnloven hadde vedtatt at Stortings presidenten skulle samles hvert tredje år og Stortinget selv skulle velge hvem som skulle bli president.Neste forsøk de Svenske forhandlerne kom med var å oppheve adelskapet her i landet og at det var de Svenske myndigheter som skulle utnevne embetsmennene i Norge. Begge disse forslagene ble også fort forkastet. Det ble også bestemt at Norge skulle ha sin egen valuta, nasjonalbank og sitt eget handelsflagg. Splittelser av den Norske og Svenske hæren ble også vedtatt, mye for at Norge ikke ville bli involvert i Sveriges væpnede konflikter i fremtiden.

Det var ikke en så lett prosedyre men det gikk jo greit til slutt og Norge valgte sin egen konge, det ble da kong Carl XIII av Sverige.