Unionsoppløsningen

Norgehar vært under både Sverige og Danmark sitt styre opp gjennom årene.

Det ogvære under andre lands politiske styre har nok ikke alltid vært like lett. Historiengår mange år tilbake, og det som mest sannsynlig startet Norges vei motselvstendighet startet tidlig på 1800 tallet. Da tapte Svenskene herredømmeover Finland til Russerne, det skjedde i 1809 og Sveriges regjering måtte gjørestore endringer innen statsomveltingen. Kongen som da var Kong Gustav 4. Adolfble avsatt og måtte flykte bort fra Sverige.

Sverige

Sverige

Nykonge ble innsatt i Sverige og det ble onkelen til den avsatte kongen som varhertug Karl, han fikk da navnet Carl 13.Året etter ble det innsatt en tronfølger som varden Franske marskalken Jean B Bernadotte som straks overtok den politiskeledelsen i Sverige. Det var da planene om og erobre Norge ble startet. Detpågikk ett høyt politisk spill for og få dette til, de samarbeidet med bådeRussland og England om å få dette til.Unionenmed Sverige ble til i 1814 etter at Danmark måtte avgi Norge, unionen vartehelt frem til 1905.

Flere unioner

 Norgehar vert med i unioner mange ganger, hele landet eller delvis av landet. Historiensier at Norge ble ett samlet rike mellom 800 tallet og 1300 tallet, men selvunder denne tiden var deler av landet i en eller annen form av union. Iperioden var landet under Danmarks herredømme, da med Trønderhøvdinger somstyrte på vegne av Svein Tjugeskjegg den Danske kongen på den tiden.

Iperioden 1025 til 1035 var landet igjen under Dansk styre, da under den Danskekongen Knut den mektige. Norgeklarte seg lenge på egenhånd i fra 1200 tallet og frem til midten av 1300tallet. Det var da det som kalles Norgesveldet, da hadde vi Island, Færøyene ogGrønland under vårt flagg.  Norgehadde mange konger under denne tiden, Harald Hårfagre, Håkon den gode og OlavKyrre var noen av dem under denne tiden. Såble det personalunion med Sverige igjen da vi fikk den samme kongen i mellom1319 og 1342.  Etterdette ble det igjen union medDanmark i fra 1380 frem til 1814, godt over 400 år tok det før Norge var frittigjen. I denne perioden var også Island, Grønland, Finland, Danmark og Sverigeinne i denne unionen som kaltes Kalmarunionen. Mankan vel trygt si at den politiske situasjonen skiftet utrolig fort for alledisse landene her oppe i nord. Norgehar hele tiden vekslet mellom Svenske og Danske konger som har drevet ett høytpolitisk spill. Detvar ikke før i 1905 att Norge endelig ble ett selvstendig land som skulle vare.Prosessen rundt dette var ikke en enkel sak for de Norske politikerne ogembetsmennene, men de klarte det til slutt og Norge fikk sin egen grunnlov i1814. Grunnlovenble delt opp i flere bestemmelser som, lovgivende makt som da er stortinget,utøvende makt som er kongen og dømmende makt som er domstolene. Dennegrunnloven ble godkjent av Riksforsamlingen på Eidsvoll og overlevert kongenChristian Fredrik.