Urskog fort i Aurskog-Høland

Dette er et fort med en meget spesiell historie, og selv om fortet kan virke lite og ufarlig – så var faktisk Urskog fort i Aurskog-Høland sentralt i forhandlingene med svenskene. Vi skal bli godt kjent med Urskog fort i denne artikkelen, fra tiden rundt 1905 og helt frem til vår egen tid. Selv har jeg et meget tett og nært forhold til Urskog fort, da jeg hadde en sentral rolle nettopp på dette stedet under 100-års markeringen av unionsoppløsingen i 2005. Det var en rekke arrangement langs grensen under 100-års markeringen, og på Urskog fort ble det satt opp et spel som tok for seg historien på tiden da sildesalaten preget det norske flagget. Aurskog-Høland kommune satte av penger til en flott spel, som faktisk ble riktig så flott på alle mulige måter. Forsvaret hadde også markeringer langs riksgrensen, i form av vardebrenninger fra Østfold i sør til Troms i nord. Aurskog-Høland er en grensekommune, og det lokale Heimevernet tok ansvar for vardebrenning på Setskog helt øst i Aurskog-Høland kommune – på grensen til Sverige og Skillingmark på svensk side. Urskog fort omtales som Dingsrud fort, dette fordi gården på nedsiden av fortet heter Dingsrud. Men nå skal vi ta en lang reise tilbake i tid, på tiden da Urskog fort ble bygget som et forsvarsverk mot svenskene i øst.

Lurte svenskene
Lurte svenskene

Lurte svenskene

Det er ikke til å stikke under en stol, at forholdet mellom Sverige og Norge var spent på begynnelsen av 1900-tallet. Norge bygget Urskog fort med det som hensikt å forsvare seg mot svenskene. Men dette var naturlig nok ikke den offisielle begrunnelsen, som lød på at Urskog fort ble bygget for å styrke forsvaret av unionen. Stedet som fortet ble anlagt, ligger altså i Aurskog-Høland kommune. For de som ikke er kjent, så ligger denne kommunen øst for Lillestrøm og Fetsund. I sør grenser Aurskog-Høland kommune til Østfold, og i vest og nord til henholdsvis Fet og Sørum kommune, men også Hedmark fylke. Den østre grensen grenser utelukkende til Sverige. Så da skal kartet og plasseringen, være sånn noenlunde kjent for dere vil jeg tro.

Utfyllende funksjon mellom Østfold og Kongsvinger festning

Det var en kjent sak at man i dette området, hadde behov for å styrke forsvarslinjen langs grensen. Fortene man finner ved Ørje ble anlagt noe før Urskog fort, og festningene ved Fredriksten og Kongsvinger hadde nylig blitt modernisert. Man så med andre ord en betydelig forbedring av forsvarsevnen, men Aurskog-Høland var en svakhet i så måte.

Utfyllende funksjon mellom Østfold og Kongsvinger festning
Utfyllende funksjon mellom Østfold og Kongsvinger festning

Det finnes en rekke forskjellige kategorier av fort, og Urskog fort er i kategorien sperrefort. Byggingen av fortet startet sommeren 1901, og på nyåret i 1903 stod fortet klart til bruk. Selv om ikke selve forsvarsverket var all verdens stort, så hadde Urskog fort faktisk kapasitet til flere hundre soldater. Fortet ble bestykket med 15 kanoner, disse ble plassert i åpne stillinger og de hadde en rekkevidde på noe over 6 kilometer. Ikke langt unna Urskog fort som ligger ved tettstedet Lierfoss, finner man kommunesenteret Bjørkelangen. Kanonene på Urskog fort, hadde en rekkevidde som gjorde at de kunne beskyte mål ved Bjørkelangen – som også ville være en naturlig akse ved en eventuell svensk invasjon. Det kommer mer om Urskog fort fremover, det er mye spennende historie som vil bli presentert om ikke veldig lenge.